Logo Universiteit Utrecht

Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Home

Voordat met een UPPER farmaceutisch praktijkonderzoek gestart kan worden, moet de onderzoeker eerst een aantal stappen doorlopen. In dit handboek worden deze stappen achtereenvolgens toegelicht. Dit handboek is in de eerste plaats bedoeld voor onderzoekers (waaronder studenten) die gebruik willen maken van faciliteiten van UPPER. Anderen kunnen uiteraard ook gebruik maken van de informatie in het handboek, maar UPPER kan derden niet verder faciliteren in hun onderzoek.