Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Onderzoeksmethoden

In dit onderdeel worden verschillende onderzoeksmethoden beschreven, waarbij als eerste een onderverdeling wordt gemaakt tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

De keuze tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek of een combinatie daarvan wordt gemaakt op basis van het onderzoeksdoel, de onderzoeksvraag en de onderzoekstraditie binnen de wetenschappelijke discipline van de onderzoeker.