Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Voorbereiding onderzoek

Voordat je een onderzoek gaat uitvoeren maak je een onderzoeksprotocol, waarin alle informatie staat over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en wat daarvoor nodig is.

Voor een farmaceutisch praktijkonderzoek bij de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische farmacologie (Engelse afkorting: PECP), departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht, óf waarvoor faciliteiten van UPPER nodig zijn, moet dat onderzoeksprotocol worden goedgekeurd door de Institutional Review Board (IRB).