Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek heeft tot doel om kennis te verkrijgen over de mate van optreden van een bepaald verschijnsel. Meestal gaat het om makkelijk te meten variabelen en een grote onderzoeksgroep. De te meten variabelen moeten van tevoren nauwkeurig gedefinieerd zijn. Soms wordt vooraf aan dit type onderzoek een kwalitatief onderzoek gedaan, om deze variabelen te bepalen. Kwantitatief onderzoek levert meer generaliseerbare uitspraken op dan kwalitatief onderzoek.

  1. De gegevens zijn te kwantificeren.
  2. De gegevens zijn makkelijk met andere studies te vergelijken.
  3. Er kunnen veel gegevens in een relatief korte tijd verzameld worden.

  1. Er kunnen geen gegevens over andere aspecten dan door de vragen worden verzameld.
  2. Het is minder geschikt om problemen te onderzoeken die gedurende de tijd veranderen of om achter achtergronden en oorzaken van problemen te komen.