Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Kwantitatieve data-analyse

Kwantitatieve analysemethoden worden gebruikt bij cijfermatige onderzoeksgegevens (zoals antwoorden op een vragenlijst of observaties waarbij geteld of  gescoord is). Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende (statistische) computerprogramma’s (zoals SPSS, SAS, STATA of R) om de gegevens te ordenen, analyseren en presenteren. Kwantitatieve data analyse bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

  1. Opstellen van een analyseplan (is vaak ook al onderdeel van het onderzoeksprotocol) en keuze voor type analyse
  2. Samenvatten onderzoeksresultaten
  3. Beantwoording onderzoeksvraag en deelvragen

  1. Bewaar altijd de ruwe databestanden en werk tijdens de data-analyse in een kopie van de originele dataset, mocht er iets mis gaan tijdens de analysefase dan heb je altijd de originele dataset nog om naar terug te gaan.
  2. Houd een logboek bij van de belangrijke keuzes die je maakt tijdens het analyseproces.
  3. Begin altijd met algemene beschrijvende statistiek (weergave van enkele kengetallen in tabellen of grafieken) en ga daarna pas aan de slag met verklarende statistiek (associaties).