Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

WMO-plichtig onderzoek

Onderzoek valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek én
  2. Personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van de CCMO kun je meer informatie vinden over WMO-plichtig onderzoek en welke stappen je moet nemen/overwegen als je WMO-plichtig onderzoek wilt uitvoeren.

Erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s) beoordelen het WMO-plichtig onderzoek (bij bepaalde typen onderzoek voert de CCMO de beoordeling uit). METC’s zijn meestal verbonden aan een instelling, zoals een ziekenhuis (zie de volledige lijst). Zonder een positief oordeel van een METC mag het onderzoek niet starten.

Het invullen van een vragenlijst valt in het algemeen niet onder de wet, tenzij het gaat om ingrijpende / belastende / intieme vragen, of wanneer de proefpersoon veel tijd kwijt is met het invullen. Het is van belang om, wanneer een onderzoek WMO-plichtig is, zo snel mogelijk te starten met de METC-procedure, omdat dit soms een zeer tijdsintensief proces is.

E-learning

In samenwerking met het Paul Janssen Futurelab heeft de CCMO een gratis Engelstalige e-learning ontwikkeld voor klinisch onderzoekers en andere geïnteresseerden. Beginnende onderzoekers kunnen hier kennis vinden over de regels en procedures die van toepassing zijn bij de indiening en uitvoering van onderzoek. Meer ervaren onderzoekers kunnen testen of hun kennis nog up-to-date is.