Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

IRB

De Institutional Review Board (IRB) is een commissie bestaande uit een aantal leden die verbonden zijn aan de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie (FEKF), departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht.

De IRB bestaat uit een aantal vaste leden. Indien voor een beoordeling specifieke deskundigheid noodzakelijk is vragen zij intern – op de afdeling FEKF – of extern – binnen of buiten de Universiteit Utrecht – om advies.

IRB-leden:

  • Dr. E.R. (Rob) Heerdink (voorzitter)
  • Dr. V.H.M. (Vera) Deneer
  • Dr. M. (Marle) Gemmeke
  • M.A. (Milou) Hogervorst MSc
  • Drs. D. (Daphne) Philbert

Secretaris:

De taak van de IRB is het beoordelen van onderzoeksvoorstellen op het gebied van zogeheten farmaceutisch praktijkonderzoek. Dit betreft onderzoek waarin patiënten, apothekers, huisartsen en andere zorgverleners worden benaderd voor het verzamelen van onderzoeksgegevens over geneesmiddelen en het gebruik daarvan, door middel van interviews, vragenlijsten, etc. Vraag bij twijfel advies aan de secretaris van de IRB via upper@uu.nl.

De IRB beoordeelt enkel voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek. Andere voorstellen voor mensgebonden onderzoek, waarvoor geen patiënten of zorgverleners benaderd zullen worden, worden voor een ethische toetsing verwezen naar de Ethische Toetsingscommissie Bèta-Geo (sciencegeo-erb.sites.uu.nl).

In het algemeen geldt voor bachelorwerkstukken van studenten: als de studenten apothekers of andere zorgverleners willen benaderen, zijn de begeleiders verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet.
Indien studenten echter patiënten willen benaderen voor deelname aan hun onderzoek, dienen zij hun voorstel vooraf te laten beoordelen door de IRB.

Voor studentenprojecten bestaat er een verkorte beoordelingsprocedure. Ook zal een voorbeeldprotocol zal aan de site worden toegevoegd. Zolang dat er nog niet is kun je contact opnemen met de secretaris van de IRB via upper@uu.nl.

Onderzoekprojecten die moeten voldoen aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), moeten worden beoordeeld door een wettelijk erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC).
Onderzoekers en begeleiders van een onderzoek beoordelen zelf of het onderhavige mogelijk onderzoek WMO-plichtig is. Bij twijfel over de WMO-plichtigheid kan de IRB desgewenst een advies hieromtrent uitbrengen. Indien de IRB een onderzoek mogelijk of zeker WMO-plichtig acht, zal het voorstel aan een erkende METC moeten worden voorgelegd. Check hier de evt. WMO-plichtigheid van uw onderzoek:  https://www.metcutrecht.nl/nl/is-toetsing-nodig.

Alleen een METC mag een verklaring afgeven of een onderzoeksvoorstel wel of niet WMO-plichtig is. Als het voorstel WMO-plichtig is, dan moet eem METC het onderzoek goedkeuren. De IRB zal dan alleen een lokale haalbaarheidscheck uitvoeren. Als het voorstel als niet-WMO-plichtig wordt beoordeeld, dan ontvangt u van de METC een niet-WMO-verklaring en volstaat verder een goedkeuring door de IRB.

Zie voor meer informatie ook de pagina WMO-plichtig onderzoek.